Sự khác biệt giữa mức lương gross và net là gì

Sự khác biệt giữa mức lương gross và net là gì

Sự khác biệt giữa mức lương gross và net là gì. Đối với bất kỳ ai hay công nhân làm việc ở bất kỳ công ty hay doanh nghiệp nào thì việc quan tâm đến mức lương cũng như chế độ hỗ trợ của doanh nghiệp cũng như công ty luôn đặt lên hàng đầu. Nhưng để làm tốt việc này chúng ta cần nắRead More

Collapse

Văn hóa doanh nghiệp bao gồm những yếu tố gì tốt nhất

Văn hóa doanh nghiệp bao gồm những yếu tố gì tốt nhất

Văn hóa doanh nghiệp bao gồm những yếu tố gì tốt nhất. Văn hóa doanh nghiệp là một trong những giá trị cốt lõi có ảnh hưởng quyết định tới năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0. Bài viết nhận diện những yếu tố ảnh hRead More

Collapse